Uruchomienie systemu GiP RH2 (ReHot2) w Hotelu Święcice

Hotel Święcice to kolejny wieloletni klient GiP, który podjął decyzję o uaktualnieniu oprogramowania PMS.

Poprzednią wersję systemu dla hoteli i gastronomii zastąpiono nowoczesnym GiP RH2.
Dzięki prostocie oraz przejrzystości obsługi wdrożenie systemu przebiegło szybko i sprawnie. Wzorowany na pakiecie MS Office wygląd menu umożliwił intuicyjne korzystanie z programu.

Hotel Święcice znajduje się przy trasie E-30 (Warszawa – Poznań), w odległości 12 km od Warszawy. Wyróżnia się nowoczesnym wystrojem i funkcjonalnością wnętrz.