UE-SZAH

Dotacje na innowacje

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych
Tytuł projektu: SZAH – System Zintegrowanej Automatyki Hotelowej

Wartość projektu: 2.040.659 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu automatyki dedykowanego dla obiektów hotelowych. Jego głównym zadaniem będzie zoptymalizowanie pracy różnego rodzaju urządzeń w obiekcie (oświetlenie, chłodzenie, ogrzewanie itp.) przy uwzględnieniu obłożenia pokoi, obecności gościa, temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Efektem ekonomicznym optymalizacji będzie energooszczędność, pozwalająca na zwrot poniesionych nakładów już w ciągu kilku lat. Do oszczędności uzyskanych z tytułu zmniejszenia kosztów zużycia energii dołożą się korzyści związane optymalizacją czasu pracy personelu.

Cechą najwyraźniej odróżniającą projektowany system od tych dostępnych na rynku, jest zastosowana technologia. Unikalny system transmisji danych po kablach elektrycznych otwiera niespotykane do tej pory możliwości. Urządzenia automatyki będzie można umieścić praktycznie w każdym miejscu do którego dociera napięcie zasilające 230VAC. Moduły sterownicze mogą być umieszczone w podtynkowych puszkach montażowych gniazd i przełączników oraz obudowach lamp oświetleniowych lub innych urządzeń sterowanych elektrycznie. Ma to szczególne znaczenie dla budynków istniejących, dla których wykonanie dedykowanego okablowanie jest praktycznie niemożliwe (np. budynki zabytkowe). Ale również nowe budynki, szczególnie te rozległe, mogą dużo skorzystać na tej nowatorskiej technologii. Zamiast ponosić niemałe koszty związane z dedykowanymi kablami, można wykorzystać te, które i tak muszą być – czyli elektryczne.