Rejestruj i kontroluj wykorzystanie posiłków

W systemie RH2 pojawił się nowy moduł. To RH2 Meals, który umożliwia utworzenie listy posiłków na dany dzień (biorąc pod uwagę obciążenia za posiłki na kontach gości w recepcji) oraz rejestrowanie ich wykorzystania przez gości hotelowych.

Moduł przeznaczony jest do pracy na stanowisku POS, gdzie wejścia na posiłek może rejestrować pracownik lub gość samodzielnie z wykorzystaniem karty hotelowej.

Podstawowe funkcje modułu:

  • rejestracja wykorzystania posiłków przez personel
  • rejestracja samoobsługowa (dla gości) – rejestracja poprzez kartę hotelową lub numer pokoju
  • wyświetlanie stanu realizacji posiłków (liczba posiłków planowanych, wykorzystanych i pozostałych)
  • korekta wykorzystania posiłku (możliwość skreślenia omyłkowego wejścia)
RH2_Meals

Program kontroluje wstęp na posiłki poprzez porównanie czy liczba wejść gości z danego pokoju zgadza się z liczbą zamówionych posiłków. Jak to działa? Do identyfikowania gości (nr pokoju lub karta) wykorzystuje listę, która została utworzona w systemie RH2. Co więcej, daje również możliwość wyszukania gości po nazwisku lub informacji na temat gościa głównego.