Program lojalnościowy w Twoim hotelu

Program lojalnościowy w hotelu to jedno z najpopularniejszych narzędzi marketingowych. Jego sukces opiera się przede wszystkim na obopólnej korzyści firm i konsumentów. Dobrze prowadzony program, reagujący na bieżące oczekiwania rynku pomaga stworzyć bazę klientów, którzy są gwarancją regularnego i stałego dochodu. Jak za pomocą Centralnego Systemu Kart zbudować lojalną grupę klientów dla sieci hotelowej?

Program lojalnościowy w hotelu - opłacalne rozwiązanie

Systemy, które służą budowaniu i utrzymaniu relacji z pojedynczymi klientami są częścią strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Teoretycy marketingu już w latach 90’ XX w. zauważyli, że pogoń za pozyskaniem nowych klientów kończy się wtedy, gdy tracimy obecnych nabywców naszych dóbr i usług. Analizując zachowania konsumenckie zauważono także, że z marketingowego punktu widzenia znacznie taniej i łatwiej utrzymać relację z dotychczasowymi klientami niż zbudować je od nowa. Nie chodzi tu tylko o konieczne nakłady na działania reklamowe. Również o satysfakcję z dokonywanych transakcji. 

Według instytutów badawczych lojalni klienci dostarczają średnio aż 67 proc. zysków więcej niż nowi nabywcy. Ich pozyskanie kosztuje pięć razy więcej niż utrzymanie dotychczasowych klientów. Z badań nad programami lojalnościowymi wynika również jasno, że lubimy być traktowani indywidualnie i personalnie. Pytanie o naszą opinię czy chęć poznania preferencji nie jest wcale formą spamu czy próbą nachalnego marketingu. Przede wszystkim lubimy jednak prezenty i niespodzianki. Aż 60 proc. respondentów biorących udział w badaniu przyznaje, że ma to największy wpływ na utrzymanie lojalnych relacji z marką. Firmy, które tworzą własne programy lojalnościowe doskonale zdają sobie sprawę z wartości takich relacji. 

Stabilność wpływów i prognozowanie przychodu to bardzo ważne elementy. Pozwalają one tworzyć strategię dla całego przedsiębiorstwa. Dotyczy to nie tylko obrotu towarów, ale także coraz częściej usług. Swoje programy lojalnościowe tworzą m.in. obiekty hotelowe. Dzięki nim są w stanie nie tylko budować wartościową grupę klientów, ale także prognozować obłożenie i tworzyć konkurencyjną rynkowo ofertę.

System kart lojalnościowych dla hoteli

Obiekty oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie są doskonałym miejscem dla prowadzenia systemu lojalnościowego. Oferowanie zniżek, preferencyjnych warunków czy swobodne rozliczanie transakcji to elementy, które mogą znacznie przyczynić się do zbudowania lojalnej relacji klientów. Nie tylko z jednym obiektem, ale także z całą siecią. Dostępność obiektów w różnych lokalizacjach i posługiwanie się tymi samymi zasadami oraz jedną kartą – to dobre warunki dla funkcjonowania własnego systemu lojalnościowego. Narzędzie oparte na Centralnym Systemie Kart to moduł globalnego oprogramowania wspierającego zarządzanie siecią hoteli. Umożliwia obsługę programu zarówno w trybie online, jak i offline. Skonfigurowane w systemie karty mogą funkcjonować m.in. jako:

  • karty rabatowe (z kontrolą limitów),
  • karty punktowe i podarunkowe (z określoną ilością środków do wykorzystania),
  • wewnętrzna forma płatności,
  • karty kredytowe i debetowe (przedpłacone, bez konieczności gotówkowego rozliczania należności).

Centralny system pozwala na dowolną konfigurację i bieżącą administrację zawartością kart. Za pomocą dedykowanego oprogramowania możemy w każdej chwili:

  • określić typ karty i jej przeznaczenie (np. jako karta pracownicza lub karta lojalnościowa),
  • założyć kartotekę i wydać nową kartę zawierającą szczegółowe dane personalne lub firmowe,
  • zmienić przyznane rabaty, limit kredyty czy ustalić termin ważności karty.

Sposób na podniesienie konkurencyjności oferty

System umożliwia również zablokowanie lub unieważnienie karty w przypadku zagubienia. Zapisana w rejestrze historia umożliwia jednak wydanie duplikatu i kontynuowanie udziału w programie lojalnościowym. Karta może być również obsługiwana przez jej właściciela za pomocą aplikacji internetowej, która w określonym zakresie umożliwia wiele opcji. Na przykład sprawdzenie salda (liczbę punktów, przyznane rabaty) lub edycję danych (np. zmiana hasła, zmiana adresu). Dostęp do tych danych mają również pracownicy obsługujący system. Dzięki temu, mogą na życzenie klienta sprawdzić dane lub dokonać ich edycji.

Centralny System Kart, który umożliwia obsługę wielu obiektów jednocześnie to jednak przede wszystkim oszczędność czasu i spójność oferty. Dzięki centralnemu zarządzaniu możemy stworzyć jednolity system, oparty na równych warunkach. Przyznawane rabaty i punkty nie tylko utrwalą naszą relację z klientami. Przede wszystkim podniosą konkurencyjność naszej oferty na rynku.