Nowa aplikacja – Elektroniczna Karta Meldunkowa!

Najnowsza aplikacja stworzona dla branży hotelowej – Elektroniczna Karta Meldunkowa – została po raz pierwszy przedstawiona na targach EuroGastro/WorldHotel. W trakcie tego wydarzenia otrzymała wyróżnienie jako najlepszy produkt dla hoteli – „THE BEST OF WORLDHOTEL 2018”!

Elektroniczna Karta Meldunkowa (EKM) jest rozwiązaniem zaprojektowanym żeby sprostać wymaganiom nakładanym na przedsiębiorców przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Zgodnie z RODO przedsiębiorca powinien:

  • Poinformować Klienta (Gościa) o tym kto jest administratorem jego danych osobowych, a także w jakim celu i w jakim zakresie będzie on przetwarzał jego dane osobowe
  • Pobrać odpowiednie zgody od Klienta na przetwarzanie danych (np. do celów marketingowych)

Sposób działania Elektronicznej Karty Meldunkowej

  1. Recepcjonista przesyła dane do EKM bezpośrednio z okna rezerwacji (PMS) lub odszukuje odpowiednią rezerwację na tablecie
  2. Gość zaznacza odpowiednie zgody i za pomocą rysika potwierdza je podpisem
  3. Dane Gościa wraz ze zgodami zostają zapisane w systemie hotelowym (PMS)
  4. Osoby uprawnione zyskują dostęp do danych

Rozwiązanie to znacznie przyspiesza i ułatwia zakwaterowanie Gości spełniając wymogi RODO. Dodatkowo, EKM zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej!