Minęło już trochę czasu od nowelizacji Ordynacji podatkowej…

Minęło już trochę czasu od nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zobligowała firmy do przekazywania do Ministerstwa Finansów danych podatkowych w formie elektronicznej. Chodzi oczywiście o Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Jednak nadal często otrzymujemy od naszych klientów prośby o wyjaśnienie tego zagadnienia oraz pytania o obsługę tej funkcjonalności w naszych systemach.

W związku z powyższym uprzejmie przypominamy, że dane do MF powinny być przygotowane w formacie XML. Odpowiedni plik można stworzyć manualnie, jednak jest to proces czasochłonny i niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo pomyłek.

Co przygotowaliśmy dla naszych klientów?

Ponieważ jednym z podstawowych celów GiP jest ułatwianie pracy naszych klientów, przygotowaliśmy rozwiązania umożliwiające generowanie odpowiednich plików na podstawie danych zawartych w naszych systemach. Oferujemy dodatkowe moduły (nowe funkcjonalność), które umożliwiają wygenerowanie plików JPK:

JPK_FA – z aplikacji hotelowej (RH2) i gastronomicznej (Gh3)

JPK_MAG – z aplikacji magazynowej (GaM2)

Dodatkowo ma możliwość generowania faktur sprzedaży z aplikacji hotelowej (Rh2) i gastronomicznej (Gh3) w strukturze pliku JPK_VAT i formacie .csv.

W celu uzyskania informacji oraz kosztorysu zapraszamy do kontaktu: handlowy@gip.com.pl