Minęło już trochę czasu od nowelizacji Ordynacji podatkowej…

Minęło już trochę czasu od nowelizacji Ordynacji podatkowej…

Minęło już trochę czasu od nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zobligowała firmy do przekazywania do Ministerstwa Finansów danych podatkowych w formie elektronicznej. Chodzi oczywiście o Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Jednak nadal często otrzymujemy od naszych klientów prośby o wyjaśnienie tego zagadnienia oraz pytania o obsługę tej funkcjonalności w naszych systemach.

W związku z powyższym uprzejmie przypominamy, że dane do MF powinny być przygotowane w formacie XML. Odpowiedni plik można stworzyć manualnie, jednak jest to proces czasochłonny i niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo pomyłek.

Co przygotowaliśmy dla naszych klientów?

Ponieważ jednym z podstawowych celów GiP jest ułatwianie pracy naszych klientów, przygotowaliśmy rozwiązania umożliwiające generowanie odpowiednich plików na podstawie danych zawartych w naszych systemach. Oferujemy dodatkowe moduły (nowe funkcjonalność), które umożliwiają wygenerowanie plików JPK:

JPK_FA – z aplikacji hotelowej (RH2) i gastronomicznej (Gh3)

JPK_MAG – z aplikacji magazynowej (GaM2)

Dodatkowo ma możliwość generowania faktur sprzedaży z aplikacji hotelowej (Rh2) i gastronomicznej (Gh3) w strukturze pliku JPK_VAT i formacie .csv.

W celu uzyskania informacji oraz kosztorysu zapraszamy do kontaktu: handlowy@www.gip.com.pl