Jeżeli jesteś zainteresowany naszym programem,
prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz.​

Siedziba naszej firmy znajduje się w Warszawie

Dodatkowe informacje

NIP 526-015-11-06
REGON 008503338
KRS RP 0000022881
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 105 800 PLN