Konferencje i bankiety

Bankiety, konferencje czy bale zostaną pomyślnie zrealizowane sprawnie obsłużone według ustalonej oferty.

GiP Bankiet to integralny moduł systemu hotelowego (Rh2) lub samodzielny system, który pomoże w koordynowaniu wydarzeń w restauracji. Aplikacja może być zintegrowana z systemem gastronomicznym (GiP GH3). 

Wstępna kalkulacja kosztów i oferta dla Klienta, czyli:

 • rozbudowany cennik produktów/usług, typy świadczeń i grupy asortymentowe
 • cennik potraw importowany z systemu gastronomicznego
 • wzory przygotowane w MS Word
 • wycena imprezy (cena na osobę oraz koszt surowców)

Rezerwacja zasobów w układzie dziennym lub godzinowym

 • rozbudowany grafik i komponenty: szczegóły rezerwacji, założenie oraz modyfikacja, status rezerwacji (oznaczony kolorem)
 • rejestracja zdarzeń: przerwy kawowe, obiady, bankiety

Realizacja i rozliczenie imprezy

 • integracja z systemem gastronomicznym: zapotrzebowania na surowce dla menu imprezy (w oparciu o receptury) i budowa jadłospisów do przygotowania menu
 • weryfikacja stanu realizacji
 • zamówienia dla poszczególnych działów

Funkcjonalny CRM

 • kartoteka Klientów (zintegrowana z systemem RH2)
 • osoby kontaktowe
 • historia kontaktów, notatki i uwagi
 • wydarzenia archiwalne

Raporty i analizy

 • zestawienia sprzedaży imprez i produktów
 • analiza wykorzystania zasobów (np. sal)
 • dokumenty / raporty definiowalne przez użytkownika
 • kalendarz imprez