Konferencja SPIN Extra

W dniach 20-21 marca 2019 r. w Hotelu Marina Club k. Olsztyna odbędzie się kolejna edycja konferencji SPIN Extra. Jest to Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych, mające na celu stworzenie warunków do swobodnej wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów w branży niskich prądów.

Firma GiP weźmie udział w tym wydarzeniu jako Srebrny Partner. Podczas konferencji dostępne będzie stoisko, gdzie można będzie porozmawiać o rozwiązaniach oferowanych przez naszą firmę. Dodatkowo pierwszego dnia konferencji o godz. 15 odbędzie się prelekcja pt. „Zastosowania sprzętu Roger w systemach Automatyki Hotelowej GiP”, którą poprowadzi Piotr Narczyk. Głównym punktem tej prelekcji będzie omówienie różnic pomiędzy budynkiem biurowym a hotelowym, które wpływają na konieczność zastosowania różnych rozwiązań inteligentnego budynku. Przeprowadzona zostanie także prezentacja rozwiązań Automatyki Hotelowej na żywo wraz z omówieniem zasad projektowania, instalacji i uruchamiania. Mamy również nadzieję zaprezentować kilka przykładów z obiektów, w których AH zostało już wdrożone.