Inwentaryzacja w hotelowej gastronomii pod pełną kontrolą

Inwentaryzacja to jedna z najważniejszych operacji logistycznych, której podlega profesjonalna hotelowa gastronomia. Dzięki panowaniu nad zapleczem magazynowym przedsiębiorcy nie tylko mogą zapewniać bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie firmy, ale przede wszystkim dbać o rentowność prowadzonych działań. Jak na bieżąco kontrolować magazyn restauracji w skuteczny, łatwy i szybki sposób? 

Cykliczna inwentaryzacja to podstawa

Nie ulega wątpliwości, że bieżące panowanie nad stanami magazynowymi w gastronomii nie jest łatwe − funkcjonowanie kuchni jest skomplikowane i wymaga stałej kontroli. Wpływa na to różnorodność asortymentu używanego w przygotowaniu potraw jak np. stosowanie zamienników, ubytki wynikające z przerobu produktów czy też nieprzewidzianie straty. Powoduje to, że gramatury w recepturach rzadko odpowiadają tym, które występują w wydawanych posiłkach.  

Kluczowa wówczas okazuje się cykliczna inwentaryzacja, która daje możliwość wygenerowania realnych kosztów i zysków z każdej receptury oraz wspiera planowanie dostaw. Jej prowadzenie jest szczególnie istotne w obiektach hotelowych, gdzie przygotowywane posiłki są dystrybuowane w różne miejsca i w odmiennych cenach.  

Inwentaryzacja w hotelowej gastronomii

Funkcjonująca w obiekcie hotelowym kuchnia rzadko kiedy obsługuje wyłącznie klientów restauracji. Wykorzystując jej potencjał przygotowuje się za jej pośrednictwem śniadania dostarczane Gościom do pokoi czy też obsługuje się konferencje lub catering. W związku z tym, panowanie nad stanami magazynowi jest zajęciem skomplikowanym i wymagającym szczególnych rozwiązań.  

Sposobem na rzetelną kontrolę może się okazać dedykowane oprogramowanie − system gastronomiczny GiP, który pomaga prawidłowo rozliczać koszty w hotelowej restauracji.

Składa się on z kilku modułów odpowiedzialnych za poszczególne zadania:  

  1. Moduł receptur ułatwia kalkulację sprzedawanych potraw.
  2. Moduł magazynowy pomaga prowadzić ewidencję magazynową. 
  3. Moduł inwentaryzacji GH Spis pozwala na elektroniczną rejestrację spisu z natury. Dane do systemu są wprowadzane za pomocą wagi, skanera i kodów kreskowych.  
  4. Moduł rozliczenia Food&Beverage Cost GAH3FC, który jest zgodny z metodologią USALI.  

Powyższe cztery moduły dają przedsiębiorcom pełną i bieżącą kontrolę nad inwentaryzacją. Generowane przez nie raporty pozwalają na bieżąco analizować ponoszone koszty i osiągane zyski. 

Inwentaryzacja

System do zadań specjalnych

W prowadzeniu cyklicznej inwentaryzacji szczególnie ważne są funkcjonalności udostępniane przez dwa ostatnie moduły. Jednym z nich jest moduł inwentaryzacji GH Spis, który pozwala szybko rejestrować bieżące stany magazynowe. Co więcej, jego ogromną zaletą jest również fakt, w sprzężeniu z wagą oblicza objętość płynów bez opakowania, co w szczególności sprawdza się w przypadku inwentaryzacji alkoholi. Ponadto wprowadzane do systemu dane są w każdym momencie dostępne, więc pozwala to na weryfikację poniesionych kosztów oraz odpowiednie przygotowanie się do wydarzeń specjalnych w hotelu. 

Moduł rozliczenia GAH3FC jest z kolei kluczowy, ponieważ pozwala rzetelnie wyliczyć Food & Beverage Cost na podstawie danych zawartych w systemie sprzedażowym oraz magazynowym. Ten rozbudowany moduł nie tylko automatycznie zestawia zebrane dane, ale robi to również z podziałem na konkretne kierunki sprzedaży jak np. restauracja, śniadania, imprezy czy też cateringi oraz dla każdego z magazynów np. kuchnia lub bar. Co więcej, umożliwia on generowanie szczegółowych raportów dla każdego z tych kierunków, a także zestawia wskaźnik udziału kosztu w przychodach zrealizowanych jak i planowanych.

Pełna kontrola

Funkcjonalności modułów systemu gastronomicznego GiP kluczowe w przypadku restauracji funkcjonujących w obiektach hotelowych. Pozwalają one na bieżącą kontrolę wszystkich prowadzonych działań oraz prawidłowe rozliczenie kosztów co jest szczególnie niezbędne w dzisiejszych czasach, w których ceny produktów drastycznie rosną. Dzięki modułowi receptur, magazynowemu, GH Spis i rozliczenia Food&Beverage Cost GAH3FC wykonywanie cyklicznej inwentaryzacji nie będzie już tak obciążającym przedsięwzięciem, a automatyzacja pozwoli mieć pewność nad jej prawidłowym przebiegiem.