internetowa statystyka sprzedaży

Internetowa strona statystyk sprzedaży dedykowana do systemu hotelowego i gastronomicznego została zaktualizowana i obsługuje najnowsze wersje programów.
Uaktualnienie w szczególności dotyczy systemu gastronomicznego GiP GH3.

Internetowa strona statystyk sprzedaży pokazuje najważniejsze wskaźniki hotelowe takie jak: procent obłożenia, RevPAR (średni dochód na jednostkę mieszkalną), średnia cena, frekwencja oraz wartości sprzedaży pokoi oraz pozostałych usług świadczonych w obiekcie hotelowym.

Dane przedstawiane są w ujęciu: doba- narastająco, miesiąc- narastająco oraz rok- narastająco.