GiP Sp. z o.o. sprzedaje 100% udziałów firmie LSI Software S.A.

W dniu 1 lutego 2017 grupa kapitałowa LSI Software S.A. nabyła 100% udziałów jednej z najdłużej działających polskich firm informatycznych – Przedsiębiorstwie Projektowo-Wdrożeniowym GIP Sp. z o.o.

Rozwiązania informatyczno-sprzętowe dla hoteli i restauracji, to jeden z najważniejszych obszarów  działalności  LSI Software S.A. a liczba klientów przekracza 14 tysięcy.

Rozwiązania GiP dla branży hotelowej zostaną włączone do portfolio LSI Software.

Firma GiP powstała w 1989 roku jako pionier na rynku oprogramowania hotelowego. Z jej rozwiązań korzysta ponad 700 klientów, zarówno pojedynczych, jak i sieciowych.

Dla firmy GiP wejście do grupy kapitałowej LSI Software S.A. jest szansą na dalszy rozwój jej produktów i rozszerzenie możliwości działania na rzecz klientów z branży.

Zgodnie z planami grupy LSI Software, rozwiązania GIP będą nadal rozwijane i wspierane przez jej pracowników.

Chcemy bazować na wieloletnim branżowym doświadczeniu GIP – mówi Grzegorz Siewiera – i uzupełnić je o dynamizm i innowacyjność LSI Software. Dynamizm rozwoju LSI Software jest wyraźnie widoczny w jej wynikach giełdowych – kursy akcji grupy w ostatnich dwóch latach wzrosły blisko trzykrotnie.

Zakup 100% udziałów spółki GIP wynika z potencjału, jaki dostrzegamy w jej produktach, zwłaszcza w systemach inteligentnego budynku, czyli BMS – mówi Grzegorz Siewiera, przewodniczący Rady Nadzorczej LSI Software S.A. – Chcemy wykorzystać ofertę GIP w naszej strategii ekspansji zagranicznej. Już teraz nasze rozwiązania są sprzedawane w wielu krajach europejskich, a planujemy intensyfikację tych działań.