Co zmieniło się w systemie w związku z RODO?

RODO to temat, o którym jest głośno od kilku miesięcy. Nowe przepisy nałożyły na przedsiębiorców szereg wymagań, natomiast liczne informacje w mediach, przyczyniły się do uświadomienia wielu osobom wartości danych osobowych i przez to wpłynęły na podejście konsumentów do podawania danych.

Zawsze wyprzedzamy zapowiadane legislacje, dlatego też odpowiednio wcześniej dostosowaliśmy systemy do nowych przepisów. Niedawno pisaliśmy o Elektronicznej Karcie Meldunkowej (EKM) – rozwiązaniu inspirowanym RODO a znacznie ułatwiającym zameldowanie klienta (link) jednak tu wyszczególnimy zmiany w samym systemie.

Co zmieniło się w systemie?

Nowa wersja oprogramowania RH2 obejmuje wszystkie niezbędne funkcje dla spełnienia przez hotel wymagań RODO i ich realizacji w działalności operacyjnej hotelu, w tym:

  • możliwość określenia dla każdego użytkownika zakresu dostępu do danych i operacji
  • zdefiniowanie treści zgód do akceptacji przez gości hotelu
  • wydruk formularza zgody do akceptacji przez gościa
  • rejestracja przyjętych zgód i wniosków gości, wraz z informacją o czasowym ograniczeniu tej zgody
  • rejestracja wniosków klienta, dotyczących jego danych osobowych, takich jak sprostowanie danych, ograniczenie przetwarzania, udostępnienie danych, wniesienie sprzeciwu, anonimizacja, oraz funkcje do realizacji tych wniosków
  • automatyczne dziennikowanie operacji i zmian w danych osobowych, z danymi użytkownika, który ich dokonał
  • możliwość wydruku dziennika przeprowadzonych operacji
  • anonimizacja danych na wniosek osoby, której dane dotyczą
  • automatyczna anonimizacja danych, których hotel nie ma prawa dłużej przetwarzać, wg przesłanek prawnych RODO

To tylko niektóre funkcje, które pozwolą naszym klientom dbać o dane osobowe gości hotelowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu!