Automatyka hotelowa GiP

System zarządzania budynkiem hotelowym GiP AH

To innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie elementy inteligentnego budynku hotelowego (centralne sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem), kontrolę dostępu on-line i współpracę praktycznie ze wszystkimi dodatkowymi instalacjami w Hotelu: telewizją hotelową, centralą telefoniczną, monitoringiem CCTV, instalacją przeciwpożarową, systemem przywoławczym dla niepełnosprawnych, systemem parkingowym, systemem ESOK, multimediami, minibarami. To wszystko zintegrowane z oprogramowaniem hotelowym GiP RH2.

  • integruje sterowanie systemami i urządzeniami, które zostały kupione u różnych dostawców
  • jest dedykowanym rozwiązaniem hotelowym, które centralnie steruje urządzeniami „w porozumieniu” z oprogramowaniem do zarządzania hotelem
  • podnosi komfort gości i ich poczucie prywatności poprzez usprawnienie komunikacji ze służbami hotelowymi
  • przynosi oszczędności w zużyciu energii dzięki synchronizacji pracy urządzeń informujących o dostępności pokoju i obecności w nim gościa
  • zapobiega stratom i podnosi bezpieczeństwo gości i pracowników poprzez błyskawiczne reagowanie służb hotelowych w nietypowych i awaryjnych sytuacjach
  • daje narzędzia do kontroli jakości pracy służb hotelowych