Automatyka hotelowa GiP

System zarządzania budynkiem hotelowym GiP AH

To innowacyjne rozwiązanie łączące w sobie elementy inteligentnego budynku hotelowego (centralne sterowanie wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem), kontrolę dostępu on-line i współpracę praktycznie ze wszystkimi dodatkowymi instalacjami w Hotelu: telewizją hotelową, centralą telefoniczną, monitoringiem CCTV, instalacją przeciwpożarową, systemem przywoławczym dla niepełnosprawnych, systemem parkingowym, systemem ESOK, multimediami, minibarami. To wszystko zintegrowane z oprogramowaniem hotelowym GiP RH2.

automatyka hotelowa