Analizuj sytuację swojego hotelu!

Program GiP analizy jest nowoczesnym narzędziem klasy BI (Business Intelligence), które zamienia zgromadzone dane w wiedzę, którą można wykorzystać do poprawienia jakości zarządzania i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Program GiP analizy zawiera niezbędne elementy do budowy i codziennego użytkowania paneli menadżerskich prezentujących kluczowe wskaźniki efektywności, wyliczane na różnych poziomach szczegółowości (mechanizmy drill-down) i prezentowane w atrakcyjnej formie graficznej. Jego składnikiem jest też generator raportów, który pozwala tworzyć nietypowe zestawienia, jakich może brakować w aplikacjach.

Oprogramowanie pozwala korzystać z dowolnej bazy danych serwera MS-SQL. Zdefiniowane wzory analiz, wraz z określonym źródłem danych, są zapisywane i dostępne dla użytkowników za pomocą przeglądarki, zarówno w wersji desktop, jak i na urządzeniach mobilnych.

analizuj-sytuacje-swojego-hotelu